top of page

Kontakt

Postadress (OBS! Ej besöksadress, för besöksadress

se fliken Vägbeskrivning)

 

Box 7053

172 07 Sundbyberg

 

Plusgiro 513 634-6

 

Styrelseordförande

Agneta Lundström
mail: ordf(at)sosubk.com

 

Sekreterare
Eva Löfbom
mail: sekreterare(at)sosubk.com

 

Kassör
Annika Jansson
mail: kassor(at)sosubk.com

 

Medlemsansvarig 

Monica Beijer

medlem(at)sosubk.com

 

Webmaster 

Emma Sandfjord

webmaster(at)sosubk.com

 

Agilitysektorn (AGIS) verkar för agilityaktiva – kurser, träning och tävling.

Ansvarig: Vakant
agility(at)sosubk.com

 

Hundägarutbildningssektorn (HUS) ansvarar för klubbens samtliga kurser och utbildningar.

Ansvarig: Monica Beijer
Administratör: Pia Sundberg
hus(at)sosubk.com

 

Rasutvecklingssektorn (RUS) 

Ansvarig: Kajsa Lindholm

rus(at)sosubk.com

Tävlingssektorn (TÄS) anordnar klubbens lydnads- och brukstävlingar 

Ansvarig: Annika Jansson, Malin Bergh
tas(at)sosubk.com

Tjänstehundssektorn (TjhS) 

Ansvarig: Thomas Lamrell

thomas.lamrell(at)gmail.com

Rallylydnadssektorn

Ansvarig: Veronica Hübner

IGP/BSL sektorn 

Ansvarig: Malin Bergh

malin_rambo(at)yahoo.se

Nosework-kommittén 

Ansvarig: Thomas Lamrell

thomas.lamrell(at)gmail.com

Plan och underhållskommittén (PUK) ansvarar för bla klubbens yttre.
Ansvarig: Stefan Björkman

stefanbjorkman@gmail.com

bottom of page