top of page

IGP/BSL

IGP (Internationale Gebrauchshunde Prüfungsordning) och BSL (Brukshundprov Spår Lydnad) är tävlingsgrenar. 

 

IGP-prov - den största provformen är som ett bruksprov, men består av tre avdelningar; spår (A), lydnad (B) och skyddsarbete (C). Alla avdelningarna räknas med i bedömningen. Reglerna för IGP-prov är desamma över hela världen. För att starta på ett IGP-prov ska hunden ha blivit godkänd på ett BH-prov (Behörighetsprov). BH-provet består av en lydnadsdel och en trafikdel.

 

BSL (brukshundprov spår lydnad) - är en provform som använder samma klassindelning och består av samma spår och lydnad som i IPO, men inget skyddsarbete.

 

Vi håller till på plan 4, i den mån det går på torsdagar och söndagar.

 

Sektoransvarig: Se under Om SoSuBK Kontakt.

malin_rambo@yahoo.se

bottom of page