top of page

Trivsel-

regler

Trivselregler

Vi är många som tränar och umgås på klubben och det är viktigt att vi fortsätter att visa hänsyn. 

 

Kom ihåg att hålla hastighetsbegränsningen på vägen till och från klubben. Vägen till klubben delar vi med många andra, t ex ryttare, motionärer, cyklister och även våra egna medlemmar som rastar sina hundar.

Därför är hastighetsbegränsningen satt till högst 20 km/timmen!

Informera gärna anhöriga och bekanta som besöker klubben eller hämtar och lämnar personer och hundar. Följ vägbeskrivningen som står på hemsidan.
 

Parkering är endast tillåten på anvisad plats. Långtidsparkering är inte tillåten. Parkera din bil med skuffen in mot skogen/plan1, det blir lugnare för hundar i bilarna, och inte minst för de ryttare, hundar etc som passerar din bil. Klubbens parkering är för SBKs medlemmar som under dagtid och kvällstid besöker klubben och området. Parkera bilen på anvisad parkeringsplats. Se till att det är körbart mellan raderna så att utryckningsfordon kan komma fram. Har du tung transport till eller från klubben får du naturligtvis köra ner till den byggnad det berör för i- och urlastning. I övrigt ska bilen vara parkerad på parkeringen. 

​​

På So-Su BK följer vi Svenska Brukshundklubbens policy för hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning. https://brukshundklubben.se/om-oss/styrdokument/policydokument/

Om något händer på klubben som strider mot SBK stadgar eller SBK dressyrpolicy skall detta skriftligt rapporteras till styrelsen.

 

Löptik är välkommen på kurs dock inte under höglöp, med undantag på tex agilitykurser - prata med din instruktör om vad som gäller om du är osäker. Löptik får vara på plan 1 samt agilityplanen.
 

Håll din hund från klubbområdet om den är sjuk, tex kennelhosta, noskvalster eller andra smittsamma åkommor och respektera karenstiden på respektive åkomma. Vi vill alla ha friska hundar varför vi undviker att smitta andra.
 

I klubbstugan

Rökning ej tillåten i stugan. Du får ta med dig din hund in i stugan men inte i möblerna. Se till att plocka undan efter dig både i och utanför klubbstugan. Vi har ingen städare utan det som plockas fram och lämnas kvar får någon annan klubbmedlem städa och diska undan, varför inte du själv!

Använder du hundboxarna

När du sätter din hund i någon av boxarna på klubben, se till att hunden kopplas i kättingen som finns i varje box. Koppla alltid hunden i icke-stryp, så behöver det inte hända någon olycka.

 

Har du nyckel, se till att husen är låsta innan du lämnar klubben. När du som har nyckeln lämnar klubbstugan, se till att stugan blir släckt och låst. Se även till att kaffebryggaren är avstängd och att övriga byggnader på området är släckta och låsta. Kan vi alla hjälpas åt med detta sparar vi dels elkostnader och minskar risken för oönskade besökare!
 

Egen träning på planerna är tillåten, men stör inte ekipaget som redan tränar på planen. Kolla av i pausen hur ni kan samsas. 
 

Kurser har förtur till planerna. Vid kurs eller andra bokade aktiviteter får ingen annan aktivitet pågå på respektive plan. Planerna och agilitybanan är till för So-Su BKs medlemmar! Men självklart får du som medlem ta med dig en kompis från någon annan klubb att träna med, du är då ansvarig för att reglerna följs.  Grundregeln är att alla SBK:s medlemmar är välkomna att träna på vår klubb. I de fall grupper regelbundet tränar på klubbens planer bör deltagarna vara medlemmar i klubben. Externa utbildningar ska inte genomföras på klubbens planer utan föregående godkännande av styrelsen.
 

Plan 3 ska i all möjlig mån vara ledig för dig som medlem att träna på. I undantag är planen bokad för kurser, det ser du i kalendern på hemsidan.
Alla eventuella bommar och hinderstöd som ramlat ska plockas upp när du är färdig. Nummerskyltar ska plockas ihop och ställas undan. 
Hindren på agilitybanan får inte flyttas från plan 2.
Plocka upp bajs efter din hund och släng i avsedd soptunna

 

Tack för att du tagit del av våra trivselregler! 

bottom of page