Styrelsen

Ordförande: Agneta Lundström
mail: ordf(at)sosubk.com

 

Vice ordförande: Monica Beijer

 

Sekreterare: Eva Löfbom
mail: sekreterare(at)sosubk.com

 

Kassör: Annika Jansson
mail: kassor(at)sosubk.com

 

Ledamot: Malin Bergh

Ledamot: Helen Nylander

Ledamot: Hannah Öster

 

Suppleant: Maria Pettersson

Suppleant:Tina Lilja

 

Revisor: Ann Carlsson och Carina Stjernborg

Suppleanter: Curt Fredriksson och Eva Sundin,