top of page

Kursvillkor

From hösten 2021 samarbetar vi med Studiefrämjandet som kommer att administrera våra kurser.
 
 Anmälan

Fyll i anmälningsformuläret noga. Vi behöver samtliga uppgifter för att kunna ta emot din anmälan. Du kan bara anmäla dig till en kurs åt gången. Vill du anmäla dig till flera kurser måste du skicka in ett nytt formulär.

Läs noga igenom våra kursbeskrivningar och förkunskapskrav, så att du anmäler dig till en kurs som verkligen passar dig och din hund. Om du är du osäker hjälper vi dig gärna med ytterligare information. Du når oss på hus(at)sosubk.com. Tänk på att din anmälan är bindande. 

 

Betalning och kallelse

När du bokar en kurs så får du en betalningsinstruktion och en kallelse via e-post. Vi tar ut en bokningsavgift om 20% (som är en administrativ avgift och samtidigt en del av den totala kursavgiften). 

 
Medlemskap och kursstart

Du måste vara medlem i SoSu BK och din hund måste vara id-märkt och vaccinerad för att gå på kurs hos oss. Vid första kurstillfället visar du upp giltigt medlemskap och din hunds id- och vaccinationshandlingar för instruktören. Som medlem är du olycksfallsförsäkrad under verksamhet anordnad av SoSu BK. Du kan läsa mer om vad försäkringen täcker på SBK’s hemsida. All kursverksamhet sker i samarbete med Studiefrämjandet.

 

​Deltagande på kurs

På våra kurser ska det vara en förare och en hund. Det är viktigt att det är en person som går med hunden under hela kursen. Det blir tryggare, bättre kontinuitet och tydlighet för hunden.

 
Åhörarplatser på kurs

På vissa utvalda kurser kan klubben tillsammans med aktuell instruktör besluta om att åhörare kan delta på en kurs, men då utan hund. Vid sådana kurser finns information om detta inlagt på hemsidan under respektive kurs. När du bokar en åhörarplats så får du en betalningsinstruktion och en kallelse via e-post. Vi tar ut en bokningsavgift (som är en administrativ avgift och samtidigt en del av den totala åhöraravgiften) vilken ska vara betald senast 5 dagar efter anmälan. Bokningsavgiften återbetalas ej vid återbud. Hela åhöraravgiften (resterande del efter att bokningsavgift är betald) ska vara betald senast 1 månad innan kursstart, om inte annat anges i kurskallelsen. Missas någon av betalningarna så riskerar du att mista din plats. Vid återbud gäller samma regler som för kursdeltagare med hund. Se nedan.

​Återbud

Du har rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att kontakta Studiefrämjandet senast två veckor före kursstart. Du har då rätt att återfå hela avgiften utom bokningsavgiften. Avbokar du senare än två veckor före kursstart har du rätt att återfå halva kursavgiften utom bokningsavgiften. Om du avbokar din anmälan dygnet innan kursstart eller när kursen har startat, är du skyldig att erlägga full kursavgift.

Kursavbrott

Om du avbryter en kurs på grund av varaktigt hinder, såsom sjukdom styrkt med läkarintyg/veterinärintyg eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den ej utnyttjade delen av kursavgiften reducerad med bokningsavgiften. För att erhålla en återbetalning krävs att du meddelar Studiefrämjandet.

Inställd kurs

Vi kan tvingas ställa in en kurs före start. Du får då hela avgiften tillbaka inklusive bokningsavgiften.

 

Löptik på kurs

Löptik får delta på kurserna. Men det är viktigt att du informerar instruktören om att din hund löper, innan nästkommande kurstillfälle. Då ni tillsammans kan diskutera om hunden kan delta, alternativt om du ska vara med utan hund vid kommande kurstillfälle. Oftast är det inga problem, men instruktören tar dock beslutet utifrån planerad aktivitet, bokade planer och andra deltagare. Kursavgiften återbetalas ej p.g.a. löp.

 

bottom of page