top of page

TJHS

Tjänstehundsektorn (TJHS) håller i delen för tjänstehund på klubben. 

 

SBK har i uppdrag att rekrytera och utbilda hundar (sk patrullhundar) och personal till Försvarsmakten. Patrullhundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare
för personer och föremål i det område som ska bevakas. Utbildningen tar 6-12 månader att genomföra.


Många raser, även blandrashundar, är lämpliga som patrullhundar. Det är egentligen inte rasen som avgör utan individens egenskaper. Hundarna måste vara arbetsvilliga, ha bra ”motor” och en tydlig ”on/off-knapp”. Hunden måste låta sig hanteras av andra människor än föraren och vara helt skottfast. Hunden ska ha en mankhöjd (enligt rasstandard) på minst 45 cm och ha päls med täckhår och underull, detta för att klara att vistas ute i skogen, dag som natt, året om. Den måste vara svenskägd och ha godkänd status på höfter och armbågar samt ha fyllt ett år vid kursstart. Hundens lämplighet testas vid ett antagningsprov.


Certifikatsprov genomförs efter genomförd utbildning, då måste hunden vara minst 18 månader och högst 5 år gammal. Provet omfattar följande moment;

  1. Lydnad – godkänd (minst 5 poäng) i momenten i lägre klass, med tillägg fritt följ men utan apportering
    och kryp.

  2. Kontroll av tillgänglighet

  3. Patrullering (1000 meter) med vind och ljud

  4. Fast (stillasittande) bevakning 60 minuter

  5. Patrullering med spårupptag samt spår 1500 meter

  6. Bastjänst


Ytterligare information om patrullhundutbildningen hittar du på SBK’s hemsida

 

Ansvarig för tjänstehundssektorn är:

Ansvarig: Thomas Lamrell

​thomas.lamrell(at)gmail.com

bottom of page