top of page

RUS

Rasutvecklingssektorn (RUS) -ansvarar för mentalproven MH- mentalbeskrivning hund och MT- mentaltest. Vi ansvarar även för exteriörbeskrivningar till Korning och utställningar. Besök gärna ett MH/MT som publik innan det är dags att gå med egen hund om ni aldrig deltagit på prov tidigare.

 

RUS ansvarar även för utbildning av mentalfunktionärer, se Stockholmsdistriktets hemsidawww.sbkstockholm.se för mer info.

Ansvarig: Se under Om SoSuBK Kontakt.

 

bottom of page