top of page

Bli medlem 

Om du vill bli ordinarie medlem, ungdomsmedlem 16-25 år eller delmedlem hos SoSuBK (dvs om du är redan ordinarie medlem i annan brukshundklubb) görs ansökan via formuläret på SBK:s hemsida och du betalar enligt instruktionerna där och väljer Solna-Sundbyberg som din klubb.


Har du frågor om ovanstående medlemskap så kontakta Inga-lill Tollstam på förbundskansliets medlemsavdelning: 08-505 875 20 eller inga-lill.tollstam@brukshundklubben.se.

Klicka på bilden nedan så länkas du vidare till registrering hos SBK.

TEXT SOM ERSÄTTER DEN I FORMULÄRET:

Om du vill bli familjemedlem som bor på samma adress som ordinarie medlem eller utlandsmedlem görs ansökan direkt här på vår hemsida och du betalar avgiften till Plusgiro 513634-6.

 

Har du frågor om dessa två medlemsformer så kontakta vår klubbs medlemsansvarige, Barbro Friberg, medlem@sosubk.com.

Observera att inbetalningen måste vara oss tillhanda innan medlemskapet blir giltigt.

Som medlem i SoSuBK och SBK får du många förmåner!

 • Du har möjlighet att delta på SoSuBK’s kurser

 • Du får träna på SoSuBK’s fina appellplaner och använda klubbens utrustning

 • Du får möjlighet att gå på SoSuBK’s föreläsningar och seminarier

 • Du får möjlighet att delta i övningstävlingar och skotträningar samt öppna träningar som arrangeras av klubben

 • Du har möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med andra hundintresserade

 • Du får SBK’s tidning Brukshunden hem i brevlådan

 • Personolycksfallförsäkring som gäller vid aktiviteter i SBK’s regi (läs mer om försäkringen på sbk's hemsida)

 • Möjlighet att delta på tävlingar, prov, utställningar och mentalbeskrivningar

 • Mängder med rabatter och erbjudanden från SBK's samarbetspartners

 

Du kan läsa mer om ytterligare förmåner på SBK’s hemsida www.brukshundklubben.se

 

Vad kostar det?
Om du inte redan är medlem i annan brukshundklubb eller rasklubb för de raser som SBK har avelsansvar för så skall du betala 630 kr vid nytt medlemskap. 

Medlemsavgiften består av två delar:

 1. Klubbavgift 230 kr (den del som går till SoSuBK)

 2. Förbundsavgift 400 kr (den del som går till SBK. Denna avgift betalas endast en gång per år oavsett hur många klubbar du är med i).

Avgifterna gäller ett år från och med dagen då du blir medlem och betalt din avgift.

 • Ordinarie medlem: 630 kr. (400+230 kr.)
 • Delmedlem:           230 kr.

 • Ungdomsmedlem: 300 kr

 • Familjemedlem:     230 kr.

 • Utlandsmedlem:    760 kr. (530+230 kr.)

För familjemedlem är det viktigt att ange namn och medlemsnummer på den i familjen som är fullbetalande.

För delmedlem är det viktigt att ange klubb och medlemsnummer där du är fullbetalande (antingen i en annan SBK lokalklubb eller i en SBK rasklubb).

 • Facebook Social Icon

Pst!  Klicka här!
Gå med i SosuBK's 
Facebookgrupp!

bottom of page