top of page

Blanketter

Till alla sektoransvariga instruktörer hjälpare och andra som skall ha ersättning i form av arvoden eller kostnadsersättningar (verifierade med kvitto).

 

Blanketten ”Betalningsunderlag för arvoden och reseersättning samt övriga ersättningar” skall alltid användas.

 

Blanketten kan hämtas här eller så finns dessa i mapp i kassörens fack i klubbhuset. 

Länk: http://www.sugarfrosted.se/blanketter/ekonomiblanketter.htm

 

Blanketten skall vara ifylld med relevanta uppgifter samt undertecknad och daterad av den som skall ha ersättning samt attesterad av sektoransvarig eller styrelsens ordförande.

 

Nu kan du också hitta Balans o Resultatrapporter inför Årsmötet under länken ovan.

 

Varma hälsningar

Malin Bergh

Kassör

Mobil: 0764-10 79 49

bottom of page