Snabblänkar

Kurser

Hitta hit

Bli Medlem

Välkommen till Solna-Sundbybergs Brukshundklubb!

SoSuBK är en av Stockholms mest centrala klubbar belägen på gränsen mellan Solna och Sundbybergs kommuner i ett fantastiskt grönområde i Ursvik i södra delen av Järvafältet. Vi är en aktiv klubb som erbjuder allt ifrån allmänlydnad till nosework, rally och tävlingslydnad och det mesta däremellan. Alla är välkomna till oss oavsett ras och kunskapsnivå!

Nomineringar till styrelsen

En ny valordning som "ställer om" arbetssättet kring valberedningens förslag samt personval har införts i normalstadgarna som började gälla den 1 juli 2020.

Valberedningens preliminära förslag på nyval/omval för verksamhetsåret 2021 presenteras här.

Val av styrelse:

  Val av ordförande, Agneta Lundström omval 1 år

  Val av Vice ordförare, Monica Beijer omval 2 år

  Val av Kassör, Annika Jansson omval 2 år

  Val av ledamöter, Malin Bergh omval 2 år

  Val av suppleanter, Marianne Alex nyval 2 år

Val av revisorer och revisorssuppleant

  Ordinarie, Ann Carlson omval 1år

  Ordinarie, Carina Stjernborg omval 1 år

  Suppleant, Curt Fredriksson omval 1 år

Medlemmar i klubben kan nominera ytterligare kandidater. Förslaget ska sändas in till: sekreterare@sosubk.com senast den 15 december 2020.

Kandidatförslaget ska tydligt anges enligt nedan.

- Vilken funktion avses

- Namn

- Kort presentation av kandidaten

- Att kandidaten är tillfrågad och har accepterat sin kandidatur

Efter den 15 december 2020 är nomineringen avslutad.

Styrelsen ska, senast en vecka efter nomineringen är avslutad, delge valberedningen en lista över samtliga inkomna förslag.

Om valberedningen så önskar, må den korrigera sitt förslag till årsmöte – dock ska nya förslag inte tillföras. Valberedningens slutliga förslag ska vara styrelsen tillhanda senast fem dagar före det att handlingarna ska vara tillgängliga enligt § 7. Detta, tillsammans med samtliga inkomna kandidatförslag enligt ovan, utgör således de nominerade kandidaterna.

Solna-Sundbybergs klubbverksamhet i Coronatider

Den 20 juli har SKK gjort en ny bedömning av förutsättningarna för hundverksamhet under hösten 2020. Det innebär att SKK fr o m den 15 augusti anpassar sina rekommendationer och begränsningar utifrån Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet.

Detta innebär fortsatt påverkan på klubbens verksamhet. I dagsläget:

Klubbens kurser kommer kunna fortgå och följa de rekommendationer som idag finns.

Klubben har beslutat att 1 person per hund kan närvara på kurserna.

Viss teoretisk utbildning kan förekomma inomhus med iakttagande av avstånd på 1,5-2,0 meter mellan deltagarna. Det är därför viktigt att det inte kommer flera personer per anmäld hund! (samtliga berörda instruktörer har fått separat info). Även under höstens kurser kommer verksamheten i all möjlig mån att ske utomhus!

Några tävlingar kommer att genomföras under hösten. Se datum på hemsidan.

Skotträning och träningstävling i bruks och startar den 19 augusti. Hemsidan uppdateras vid förändringar.

Vi följer utvecklingen och återkommer vid eventuella förändringar.

Och självklart - vid minsta tecken på sjukdom stannar man hemma!

Personer över 70 år är fortsatt rekommenderade att vara försiktiga med nya nära kontakter.

Frågor

Kurser: hus@sosubk.com

Tävling: tas@sosubk.com

Mer info:

https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/coronapandemin/ 

https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/

Klubbkläder

Nu är vår klubbshop igång där du kan beställa kläder med vår logga på! Vi får en välkomstrabatt på 10% under första månaden (mars 2020). Vår rabattkod är: sosubk10 och skrivs in i kassan. Mer information finns under Medlem - Klubbkläder

Please reload

Copyright © 2015 Solna Sundbyberg Brukshundklubb - All Rights Reserved - Design © Emma Sandfjord

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now
medlemsbild Elin Steinholtz 006_edited