top of page

Vinterträning för

tävlingsekipage

Klubben har hyrt hall i Stockholms Hundsportcentrum under vintern för att ge klubbens IPO/BSL-, lydnads- och bruksekipage möjlighet till bra lydnadsträning under vinterhalvåret. Söndagar klockan 10.00-12.00 (med uppehåll över jul och nyår samt 15/1, 29/1 och 12/3 då hallen redan var upptagen. Eventuellt kan ytterligare undantag tillkomma då Hundsportcentrum har förtur om hallen hyrs ut hela helgen för tävling etc.). Start den 6 november och sista gången den 19 mars. Totalt 14 gånger.

 

Platserna kommer i första hand att gå till klubbens tävlingsekipage, men även ekipage med tävlingsambitioner är välkomna i mån av plats. Vi kommer ta emot maximalt 12 ekipage i gruppen och priset är 1.000 SEK per/person. Man kan enbart köpa hela säsongen och man får inga pengar tillbaka för eventuella missade tillfällen. Anmälan mailas till webmaster@sosubk.com. Ange namn, tävlingsdisciplin samt vilken klass ni tävlar i. Anmälan är inte giltig förrän 1.000 SEK har inkommit på klubbens plusgiro 513634-6. Glöm inte att ange namn på inbetalningen. Det är principen först till kvarn som gäller, men absolut sista anmälningsdag är den 1 oktober.

 

Regler för deltagande

Man måste kunna jobba med lös hund, utan att hunden springer fram till andra hundar oavsett om den bara vill hälsa eller leka. Tänk på att det är trångt i hallen jämfört med på en appellplan. Strikt hundägaransvar gäller, det vill säga varje person måste ha full kontroll på sin hund. Vi vill inte att det händer en olycka.

 

Detta är inte en organiserad aktivitet av klubben, utan vi hyr enbart halltid. Det vill säga det kommer inte att finnas någon instruktör eller annan ansvarig på plats. Detta innebär att alla ansvarar för sin egen träning, att samsas om tid och utrymme med övriga ekipage samt att visa hänsyn. Ekipagen ansvarar själva för att dela upp halltiden (de 2 timmarna) sinsemellan varje gång, då 12 ekipage inte kan träna samtidigt.  

 

Frågor

Vid eventuella frågor kontakta Vice ordförande Anna Lindstedt på mail: webmaster@sosubk.com

bottom of page