SoSu BK finns på Facebook

Du vet väl att vi också finns på Facebook! Om du inte redan är medlem sök på Solna-Sundbybergs Bk (var noga med stavningen) och ansök om att bli medlem, så får du alla de senaste nyheterna och bilderna.

Vägen till klubben


Vi ber er alla att respektera hastighetsbegränsningen på 20 km/h och visa fortsatt hänsyn mot de andra som använder vägen. Kör igenom bostadsområdet på Brukshundvägen.

www.mjukatassen.se


Agility

Agility

Tävlingar

Tävla för första gången? Tänk på det här:

Tävlingsbok: Alla hundar som tävlar Agility officiellt ska ha en tävlingsbok med mätintyg från en auktoriserad agilitydomare och noteringar om eventuella uppflyttningar (sk ”pinnar”), certifikat och championat. Om det är första gången du tävlar officiellt ska du införskaffa en tävlingsbok från SBK innan tävlingsdagen.

Inmätning: Om hunden inte är inmätt så måste det göras före första start. Hund som fyllt 2 år ska också slutmätas innan nästkommande start. Inmätningen brukar ske på tävlingsmorgonen- framkommer oftast av PM:et.

Tävlingslicens: Hundar som inte är registrerade i SKKs stambok, från och med 2008-01-01, ska inneha en av SKK utfärdad eller godkänd Tävlingslicens, för att kunna delta vid agilitytävlingar. Ansökan sker hos SKK.

Solna-Sundbybergs Brukshundklubb håller KM i Agility för medlemmar i klubben.
Denna trevliga tävling kommer att gå av stapeln söndagen den 13 oktober
Alla ekipage kommer att starta i en agilityklass och en hoppklass sedan kommer resultaten att räknas ihop och tre klubbmästare koras en i small, en i medium och en i large.
Klockan 9.00 samlas vi för att bygga bana. Banvandring tidigast 10.00. Hur vi delar upp banvandringen beror på antalet deltagare, klasserna kommer dock att köras i följande ordning:

Agilityklass
Small
Medium
Large

Hoppklass
Small
Medium
Large